Bössan växer – men glöm inte att betala in löpande!

Nu är vi snart uppe i 120 deltagare! Det tar sig! Och insamlingsbössan börjar så smått fyllas på och har nu kommit upp i 3450 kronor. Har du inte betalt in något än? Gör gärna det varje gång du har passerat en ny 25-gräns, så får vi en mer rättvisande bild av hur vi ligger till än om alla väntar till sista dagen med att pytsa in sina artdonationer. För er som inte minns ser grunddonationsstegen ut så här:
Ser man 1-25 arter betalar man 25 kr
Ser man 26-50 arter betalar man 50 kr
osv …
Sen är det förstås alltid lika välkommet med andra betalningsmodeller som vi vet att vissa av er ägnar sig åt, t ex 5 kronor per art eller 10 kronor per art. Och på tal om 10 kronor per art har ni kanske undrat var myntaren av denna generösa donationsform, Roger Eskilsson, har hållit hus under årets rally? Nåväl, nu har han i alla fall stigit in i tävlingen med 28 arter, donerat 280 kronor och utlovat en hårdsatsning på lördag. Härligt Roger! Och alla ni andra! Nu fortsätter vi värva fler deltagare, och skåda vidare!
PS. Mer utförlig info om hur du betalar finns här. DS.